W branży produkcyjnej firmy starają się wytwarzać produkty, których potrzebują ich klienci i dostarczać je wtedy, gdy ich potrzebują – szybko, oszczędnie i przy użyciu jak najmniejszej ilości zasobów. Firmy chcą również uniknąć zbędnego pośredniego etapu magazynowania, które wiąże się z zamrożeniem kapitału.

Zgodnie z koncepcją LEAN i metodą 5S, wdrożenie procesu produkcyjnego powinno opierać się na optymalizacji sposobu uporządkowania narzędzi, przepływu materiałów i ludzi; unikaniu strat i niepotrzebnej pracy oraz minimalizowaniu czasu konfiguracji. Celem jest ciągła poprawa płynności procesów poprzez konsultacje z osobami, które je realizują.

LEAN to inteligentna produkcja, która poprawia produktywność i wyniki

Proces produkcji i stanowiska robocze skonfigurowane zgodnie z zasadami koncepcji LEAN przynoszą wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

  • Narzędzia się nie gubią
  • Praca wymaga mniej czasu i wysiłku
  • Miejsce pracy jest bezpieczniejsze
  • Samopoczucie pracowników ulega poprawie
  • Czasy realizacji są krótsze
  • Minimalizacja ilości odpadów przekłada się na spadek kosztów
  • Wzrasta zarówno produktywność, jak i wielkość produkcji 

Modułowe i ergonomiczne rozwiązania w zakresie stanowisk roboczych i przepływu materiałów opracowane przez firmę Treston są przeznaczone do środowisk produkcyjnych, w których konieczna jest optymalizacja etapów przebiegu procesu. Produkty Treston, które można łatwo modyfikować za pomocą akcesoriów, spełniają wymogi koncepcji LEAN i umożliwiają zoptymalizowane projektowanie i wdrażanie procesów. Produkty Treston pozwalają też uwzględnić indywidualne potrzeby pracowników oraz zmieniające się potrzeby firm, m.in. związane z wytwarzaniem małych partii produktów oraz zmianą konfiguracji i serii.

System LEAN uwzględnia wszystkie aspekty, które zapewniają klientowi wartość dodaną i pomagają w organizacji. Jego celem jest wyeliminowanie tego, co nie dodaje wartości. Rozumiemy, że nasi klienci nie chcą płacić za towary, które są transportowane wózkiem widłowym w nieefektywny sposób.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak lepiej realizować koncepcję LEAN w swoim miejscu pracy? Pobierz darmowy e-book o koncepcji LEAN
Please wait, loading product information...