Treston ESD compatible furniture protecs your EPA

Ochrona antystatyczna poprawia jakość

Pobierz e-book na temat ochrony antystatycznej i tworzeniu obszarów chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Uszkodzenia spowodowane przez wyładowania elektrostatyczne są trudne do wykrycia i często niewidoczne

Wyładowanie elektrostatyczne to nagły przepływ energii elektrycznej, który ma miejsce, gdy dwa naładowane elektrycznie obiekty stykają się ze sobą. Odpowiednio silne wyładowania elektrostatyczne są odczuwalne, widzialne, a nawet słyszalne dla ludzi. Takie zdarzenie nazywa się porażeniem prądem.

Jednak podzespoły i produkty elektroniczne, obsługiwane obecnie w wielu miejscach pracy, mogą być wrażliwe na niższe napięcie, niewykrywalne przez ludzi, i ulec uszkodzeniu w wyniku wyładowania. Często zauważenie lub wykrycie wad spowodowanych przez wyładowania nie jest możliwe, nawet w testach końcowych. Niemniej jednak mogą być źródłem problemów w produkcie końcowym, na przykład poprzez osłabienie jego trwałości lub zmianę sposobu działania.

Ochrona antystatyczna jest warta inwestycji

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami, należy zapewnić odpowiednią ochronę antystatyczną poprzez wydzielenie obszaru chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi, w którym można bezpiecznie obchodzić się z podzespołami, częściami i produktami elektronicznymi. W obszarze chronionym przed wyładowaniami elektrostatycznymi najważniejszą rolę odgrywają meble antystatyczne.

Zapewnienie ochrony antystatycznej jest szczególnie ważne w branży elektronicznej, ale coraz powszechniejsze wykorzystanie elektroniki we wszystkich rodzajach produktów skutkuje koniecznością wydzielenia obszarów chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi w coraz większej liczbie miejsc pracy z branży przemysłowej i technicznej.

Warto zainwestować w ochronę antystatyczną, ponieważ zapobieganie uszkodzeniom wywołanym wyładowaniami jest zwykle bardziej ekonomiczne niż naprawa i wymiana uszkodzonych produktów. Duże ilości uszkodzonych produktów mogą mieć również wpływ na wizerunek firmy i wartość jej marki.

Pobierz bezpłatny e-book, aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony antystatycznej oraz przygotowania i konfiguracji obszaru chronionego przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Zapoznaj się też z katalogiem produktów do przestrzeni roboczych 

Please wait, loading product information...